Moduł rozciągający w skali mikro

Mechaniczny tester do obiektów w skali mikrometrycznej.

Mikro moduł rozciągający

Pokazane powyżej urządzenie jest modułem używanym głównie w skaningowej mikroskopii elektronowej, który może również pracować w mikroskopie świetlnym.

Jest on odpowiedni do eksperymentów mechanicznych, takich jak próby rozciągania statycznego i oscylacyjnego próbek ekstremalnie małych. W większości przypadków niezwykle trudno jest mocować niewielkie druty, kapilary, czy też metalowe powierzchnie w celu wykonania na nich testów wytrzymałościowych. Takie próbki są na tyle małe, że użytkownik nie jest w stanie zamontować ich manualnie. W celu umożliwienia badań na takich próbkach w urządzeniu wykorzystany jest piezo-mechanizm chwytający, który połączony jest ze stolikiem liniowym XY o wysokiej rozdzielczości przemieszczania i wskaźnikiem obciążenia rzędu µN. Skomplikowana platforma umożliwia przeprowadzenie dynamicznych eksperymentów. Micro Tensile Module 2

Powierzchnie „mikropęsety” w urządzeniu są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu próbki mineralne i próbki z twardych metali mogą być pewnie mocowane bez pozostawiania jakichkolwiek śladów.

×