Urządzenie do laserowej mikroobróbki microPrep™ PRO

Zautomatyzowany system ablacji laserowej microPrep™ PRO jest pierwszym urządzeniem tego typu, dedykowanym potrzebom preparatyki mikroskopowej i nie tylko. System microPrep™ PRO umożliwia wycięcie próbek z obiektów o dużej objętości – do późniejszej  analizy mikrostruktury lub innych ekspertyz. Pozwala na preparatykę niezwykle szerokiego spektrum materiałów – metali,  półprzewodników, materiałów ceramicznych, materiałów złożonych itp. Dzięki różnym trybom cięcia pozwala na uzyskanie próbek o dowolnych kształtach, z bardzo dużą dokładnością.

Właściwości:

 • Idealne narzędzie do preparatyki próbek do badań TEM, SEM, mikroskopii rentgenowskiej czy  techniki ATP (Atom Probe Tomography)
 • Możliwość tworzenia próbek o skomplikowanym / trójwymiarowym kształcie
 • Szybkość ablacji 10000 razy wyższa, niż przy pomocy FIB (zogniskowanej wiązki jonów)
 • Brak zanieczyszczeń i zmian strukturalnych materiałów obrabianych
 • Technologia „CO­2 Snow Jet” do usuwania zanieczyszczeń
 • System pozycjonowania z dokładnością ± 0.003 mm (XY)
 • Intuicyjne oprogramowanie sterowane z poziomu ekranu dotykowego
 • Możliwość importowania plików w formie CAD
 • Możliwość tworzenia profili dla wielu użytkowników z różnym poziomem dostępu
 • W zestawie osprzęt do wycinania, pocieniania oraz system manualny do tworzenia przekrojów
 • Możliwość rozszerzenia urządzenia o zaawansowany system automatyczny i zintegrowane narzędzie rotacyjne.

×