Zapytania ofertowe

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 01/1/TANGO-IV/2021

Dostawa urządzenia do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Termin składania ofert: 01.10.2021, do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 01.10.2021r. godz.: 11:30.

 

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 01.10.2021, do godz. 14:00

Nowy termin otwarcia ofert: 01.10.2021r. godz.: 14:30.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty_WZÓR [pl] [eng]

Załącznik nr 2: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu_WZÓR [pl] [eng]

Załącznik nr 3: Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym_WZÓR [pl] [eng]

Załącznik nr 4: Zapytanie ofertowe nr 01/TANGO-IV/2021 [pl] [eng]