Zapytania ofertowe

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 01/TANGO-IV/2021

Dostawa urządzenia do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Termin składania ofert: 21-09-2021, do godz. 11:00

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty_WZÓR [doc] [pdf]

Załącznik nr 2: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu_WZÓR [doc] [pdf]

Załącznik nr 3: Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym_WZÓR [doc] [pdf]

Załącznik nr 4: Zapytanie ofertowe nr 01/TANGO-IV/2021 [pdf]