Zapytania ofertowe

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 01/01/TANGO-IV/2021

Dostawa urządzenia do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Termin składania ofert: 15.11.2021, do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2021r. godz.: 11:30.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty_WZÓR [pl] [eng]

Załącznik nr 2: Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu_WZÓR [pl] [eng]

Załącznik nr 3: Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym_WZÓR [pl] [eng]

Załącznik nr 4: Zapytanie ofertowe nr 01/TANGO-IV/2021 [pl] [eng]

Zawiadomienie o wyborze oferty [pdf]