Phenom Pure

 • Opis
 • Specyfikacja
 • Doposażenie
 • Materiały eksploatacyjne

Opis

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom Pure jest idealnym narzędziem tworzącym pomost pomiędzy badaniami prowadzonymi na mikroskopach świetlnych a badaniami wykonywanymi na mikroskopach elektronowych. Korzystając z podstawowych funkcji takich jak automatyczne ustawianie ostrości czy korekcji astygmatyzmu, mikroskop Phenom Pure oferuje wykonywanie wysokiej jakości zdjęć elektronowych w najkrótszym możliwym czasie. Czas liczony od umieszczenia próbki w mikroskopie do uzyskania obrazu elektronowego wynosi poniżej 30 sekund.

Mikroskop ten charakteryzuje się bardzo wydajnym źródłem elektronów CeB6 gwarantującym duży stosunek sygnału do szumu oraz wysoką zdolność rozdzielczą. Oprogramowanie sterujące przyjazne dla użytkownika umożliwia rozbudowę o szereg dodatkowych programów do analizy obrazu.

Z pewnością mikroskop Phenom Pure to najbardziej ekonomiczne i efektywne narzędzie do obrazowania elektronowego.

Mikroskop ten można rozbudować do wersji Phenom Pro lub Phenom ProX.

Specyfikacja

Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika

Czas niezbędny do uzyskania obrazu:

 • Optycznego: 5 sekund
 • Elektronowego: 30 sekund

Powiększenie do 175 000x

Wyjątkowo łatwa nawigacja próbką do interesującego punktu

Długi czas życia źródła elektronów CeB6 (1500 godzin)

Źródło elektronów zoptymalizowane pod kątem możliwości osiągania wysokich rozdzielczości

Kompleksowy system autodiagnostyki

Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu próbki – uzyskujemy brak ryzyka uszkodzenia elementów optyki elektronowej

Katoda CeB6 pracująca ze stałym napięciem przyspieszającym 5kV – 10kV,  ograniczającym głębokość penetracji próbki przez wiązkę elektronową – polepszenie rozdzielczości

Czarno-biała kamera nawigacji: idealny korelacja pomiędzy optycznymi i elektrono-optycznymi obrazami

Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z możliwością pracy w dwóch trybach:

 • Podstawowym
 • Topograficznym

Możliwość archiwizacji obrazów w następujących formatach:

 • TIFF
 • JPEG
 • BMP

Możliwość zbierania obrazów optycznych

Podstawowy system – świetny stosunek jakości do ceny

Bardzo niskie zużycie energii

Zdolność rozdzielcza: < 15nm

Mikroskop wyposażony jest w kamerę CCD służącą do

przeglądu oraz pozycjonowania próbki w mikroskopie.

Doposażenie

 • Detektor elektronów wtórnych (SED)
 • Uchwyt z kontrolą temperatury
 • Zmotoryzowany eucentryczny uchwyt z pochyłem i obrotem próbki
 • Uchwyty do zgładów metalograficznych (średnica do 32mm)
 • Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i analizy włókien
 • Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i analizy cząstek
 • Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania i analizy porów
 • Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D powierzchni próbki
 • Oprogramowanie do mapowania oraz analizy liniowej EDS
 • Biblioteki funkcji sterujących mikroskopem, do wykorzystania w środowisku .NET oraz Python