Urządzenie do dimplowania próbek TEM

Urządzenie do dimplowania próbek TEM M200 służy do przeprowadzenia mechanicznego procesu dimplingu próbek przeznaczonych do obserwacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Proces ten jest niezbędny do przeprowadzenia przed finalnym ścienianiem próbek za pomocą wiązek jonowych. Dzięki temu urządzeniu wiązki jonowe muszą usunąć jedynie relatywnie małą ilość materiału, co znacznie skraca czas procesu przygotowania próbki.

Wysokiej jakości próbki do transmisyjnej mikroskopii elektronowej muszą być zarówno sztywne jak i mieć możliwie największy obszar transparentny dla elektronów. Proces dimplingu jest szybką techniką wykorzystującą ruch obrotowy koła ściernego oraz próbki. Dzięki kombinacji tych ruchów przygotowana próbka może osiągnąć grubość rzędu kilku mikrometrów tylko w jej centralnym obszarze.

Urządzenie M200 może być wykorzystane zarówno do mechanicznego ścieniania, dimplingu jak i polerowania powierzchni próbki. Cechuje je możliwość regulacji prędkości obrotowych koła ściernego i próbki, precyzyjny pomiar grubości próbki oraz intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika. Próbka może być dokładnie pozycjonowana w urządzeniu za pomocą mikroskopu optycznego.

M200

 

×