Uchwyt z eucentrycznym obrotem i pochyłem

W przypadku wielu aplikacji SEM użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje o próbce dzięki jej obróceniu lub/i pochyleniu. Uchwyt z eucentrycznym obrotem i pochyłem do mikroskopu Phenom XL został specjalnie zaprojektowany z myślą o obrazowaniu próbek pod różnymi, zmienianymi bez wyjmowania próbki z mikroskopu, kątami. Uchwyt ten zawiera sub-stolik, który umożliwia użytkownikom w sposób łatwy i bezpieczny oglądanie próbki ze wszystkich stron. W uchwycie tym próbka może być podnoszona, przechylana, obracana i przesuwana.

Właściwości:

  • Eucentryczny mechanizm pochyłu i rotacji próbki wewnątrz mikroskopu SEM
  • Czas od włożenia próbki do mikroskopu do uzyskania obrazu poniżej 1 minuty
  • Moduł wizualizacji 3D próbki w trybie „live”
  • Kąt pochyłu próbki do 90º
  • W pełni zintegrowany antykolizyjny mechanizm bezpieczeństwa

phenom_xl_eucentric_sample_holder

×