System EBIC

Firma Kammrath & Weiss GmbH dostarcza dwie wersje systemów EBIC (Electron Beam-Induced Current).

Ilościowy system EBIC (‚Quantitative EBIC System’) jest wydajnym i rozbudowanym systemem dostarczającym wiele funkcji pomiarów i analiz. Składa się on z modułu elektroniki umożliwiającego pomiary EBIC, generatora skanu, specjalnego uchwytu próbki EBIC, modułu sprzężenia zwrotnego oraz oprogramowania. Dzięki generatorowi skanu sygnał EBIC może być połączony z rastrem skanu mikroskopu. Dedykowane oprogramowanie posiada wiele funkcji takich jak analiza skali szarości, skan liniowy, pomiar punktowy, analiza prądu EBIC i wiele innych.

W celu wykonania prostych pomiarów EBIC, użytkownik ma możliwość wyboru wersji podstawowej systemu (‚Basic EBIC System’). Składa się on z modułu elektroniki umożliwiającego pomiary EBIC, specjalnego uchwytu próbki EBIC oraz modułu sprzężenia zwrotnego. Sygnał na wyjściu może być podłączony do wejścia ‚ext’ mikroskopu. Umożliwi to obsługę obrazu EBIC przez oprogramowanie mikroskopu i kontroler.

Quantitative EBIC

 

×