PreciPoint O8

PreciPoint O8
Scyfryzuj i przyspiesz swój cykl pracy

Skanowanie całych slajdów
Skanuj całe szkiełka i wybrane obszary zwykłymi  i immersyjnymi obiektywami do 100x powiększenia
Urządzenie wielofunkcyjne
O8 działa zarówno jak mikroskop i skaner, oferując całkowicie nowe możliwości dla cyklu pracy.
Analiza w środowisku wirtualnym
Wzmocnij swoją pracę z rozwiązaniami typu chmura, wirtualne klasy i narzędziami do analizy obrazów.
Wmocnij zastosowania
O8 jest idealnym narzędziem pracy do wielu wymagających zastosowań takich, jak hematologia czy badania onkologiczne.
Zdalnesterowanie
Steruj O8 z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i jednocześnie kontaktuj się ze współpracownikami w celu zdobycia drugiej opinii.
Wyprodukowano w Niemczech
Produkty firmy PreciPoint są projektowane i wykonywane w Niemczech od 1982 roku i od tego czasu mają wyjątkowe osiągnięcia jeśli chodzi o stabilność i jakość, obsługując setki klientów na całym świecie.

Skanowanie całkowite
Skanuj całe szkiełka i wybrane obszary próbki obiektywami o powiększeniu od 20x do 100x w powietrzu bądź cieczy immersyjnej.
Po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość generowania najwyższej jakości obrazów całych szkiełek stworzonych przez soczewki immersyjne. Efekty są wyjątkowe. O8 jest świetnym narzędziem roboczym dla wielu zastosowań. Dostępność cyfrowych obrazów całych szkiełek pozwala użytkownikom na uproszczenie i standaryzację pracy, a zatem na zwiększenie efektywności i jakości.

Zalety całościowego skanowania:
– łączenie różnych stron i lokalizacji obrazami cyfrowymi
– tworzenie sieci wsparcia i serwisu
– współpraca ze specjalistami z całego świata
– możliwość udostępniania publicznego obrazów szkiełek, na których aktualnie się pracuje
– spadek liczby poprawek
– oszczędność kosztów przesyłki
– polepszenie i promocja jakości przez standaryzację

Tryby
Live Mode
Oferuje możliwości mikroskopu cyfrowego. Obejrzyj próbkę na żywo i przybliżaj wgłąb próbki żeby obejrzeć kolejne warstwy i stukturę próbki. Widok poglądowy pozwala nawigować po próbce.

Instant Scan Mode
Jest wyjątkowy dla PreciPoint. Daje duże pole widzenia cyfrowego obrazu z szybkością mikroskopu. Uzyskaj dostęp do obszaru 15x15mm w ciągu kilku sekund w wysokiej rozdzielczości. Przeprowadzaj analizy, poszukuj rzadkich przypadków, rób przypisy i notatki, a następnie cyfryzuj wszystko. Generuj wszystkie raporty, których potrzebujesz.

Slide Scan Mode

Osiągnij najwyższą jakość skanów, by scyfryzować swoje obrazy. Możliwe jest skanowanie wybranych obszarów lub całych szkiełek, niezależnie od grubości, rozmiaru i skomplikowania próbki.

×