Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX
z zintegrowanym spektrometrem
energodyspersyjnym EDS

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom ProX jest najbardziej zaawansowanym modelem produkowanym przez firmę Thermo Fisher Scientific. Wyróżnia go zintegrowany bezazotowy detektor EDS typu SDD. Mikroskop ten jak i wszystkie modele mikroskopów Phenom został wyposażony w niezwykle wydajną katodę CeB6 o średnim czasie pracy 1500 godzin i jasności dziesięciokrotnie wyższej niż powszechnie używane w mikroskopach SEM działo wolframowe. Dzięki zastosowaniu unikalnej katody oraz zestawowi detektorów: wysokoczułemu SE i półprzewodnikowemu BSE, mikroskop Phenom umożliwia szybką i łatwą rejestrację wysokiej jakości obrazów elektronowych o powiększeniach do 150 000x. Dodatkowo, zastosowana zintegrowana kamera CCD i zmotoryzowany stolik, powodują, że czas potrzebny na przeszukiwanie próbek jest znacznie krótszy niż w klasycznych skaningowych mikroskopach elektronowych. Pierwszy obraz elektronowy uzyskujemy w czasie krótszym niż jedna minuta.

Ponadto, analogicznie jak w pozostałych modelach mikroskopów Phenom, istnieje możliwość zastosowania wielu dodatkowych uchwytów próbek – m.in. z automatycznym pochyłem i obrotem czy z funkcją kontroli temperatury. Wyposażenie może zostać uzupełnione także o oprogramowanie aplikacyjne m.in. do rekonstrukcji 3D oraz automatycznej analizę cząstek lub stopnia porowatości.

 • Łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Czas niezbędny do uzyskania obrazu:
  • Optycznego: 5 sekund
  • Elektronowego: 30 sekund
 • Powiększenie: od 20 do 150 000x
 • Wyjątkowo łatwa nawigacja próbką do interesującego punktu
 • Długi czas życia źródła elektronów CeB6 (nawet 1500 godzin)
 • Źródło elektronów zoptymalizowane pod kątem możliwości osiągania wysokich rozdzielczości – < 10nm dla detektora BSD, <8nm dla detektora SED
 • Kompleksowy system autodiagnostyki
 • Dzięki zastosowaniu specjalnego uchwytu próbki – uzyskujemy brak ryzyka uszkodzenia elementów optyki elektronowej
 • Katoda CeB6 pracująca z napięciem przyspieszającym 5kV, 10kV i 15kV – polepszenie rozdzielczości
 • Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z możliwością pracy w dwóch trybach:
  • Podstawowym – wyśmienicie obrazującym kontrast Z
  • Topograficznym
 • Opcjonalny detektor elektronów wtórnych SED o rozdzielczości 8nm
 • Możliwość archiwizacji obrazów w następujących formatach:
  • TIFF
  • JPEG
  • BMP
 • Możliwość zbierania obrazów optycznych
 • Możliwość analizy pierwiastków dzięki zintegrowanemu spektrometrowi EDS typu SDD

phenom_prox_img1

phenom_prox_img2

phenom_prox_img3

EDS_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×