Oprogramowanie ParticleMetric

ParticleMetric to oprogramowanie pozwalające na wizualizację i analizę szerokiego zakresu cząstek oraz preparatów proszkowych. Umożliwia zebranie danych o ilości, morfologii oraz rozmiarze badanych elementów. Po określeniu warunków brzegowych detekcji program automatycznie wykrywa cząstki spełniające kryteria oraz generuje szereg informacji o każdej z nich. Wyniki w postaci histogramów, wykresów oraz obrazów pojedynczych cząstek mogą być eksportowane w wybranym przez użytkownika formacie i służyć jako narzędzie raportujące.

ParticleMetric_1

 

×