Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D

3D Reconstruction to w pełni zautomatyzowane oprogramowanie służące do rekonstrukcji 3D wybranych obszarów próbki oraz pomiarów chropowatości. Pomaga ono w interpretacji cech topograficznych próbki i sprawia, że zdjęcia są zrozumiałe nawet dla początkujących użytkowników SEM. Bardzo często istnieje problem z identyfikacją, np. wgnieceń, wypukłości, czy rys na podstawie obrazów 2D. Dzięki zastosowaniu mikroskopii SEM otrzymujemy obrazy 3D badanych preparatów z sub-mikrometrową rozdzielczością, co jest nieosiągalne w przypadku tradycyjnych metod pomiarowych. Oprogramowanie 3D Reconstruction umożliwia wykonanie pomiarów takich parametrów chropowatości jak falistość oraz chropowatość właściwa, których właściwa interpretacja jest niezbędna w prawidłowej ocenie topografii próbki.

3D_Reconstruction

 

×