Oprogramowanie do analizy składu pierwiastkowego

Oprogramowanie umożliwia analizę składu pierwiastkowego oglądanej próbki za pomocą spektrometru energodyspersyjnego EDS. Użytkownik powinien jedynie wskazać punkt, linię lub obszar, który ma zostać zbadany, po czym program w sposób automatyczny wykona zaplanowaną analizę. Wyniki prezentowane są w postaci procentowego udziału (wagowego lub atomowego) poszczególnych pierwiastków oraz spektrogramu energetycznego. Natomiast badania liniowe oraz mapy rozkładu pierwiastków podawane są dodatkowo wraz z obrazami elektronowymi. Wyniki mogą być eksportowane w wybranym przez użytkownika formacie zarówno w postaci raportu jak i poszczególnych elementów analizy.

EDS_4

EDS_2

EDS_1

EDS_3

×