Moduł zginający 200N

Moduł zginający przeznaczony jest do badań z wykorzystaniem zginania w 3 lub 4 punktach przy obciążeniu do 200N. Wielozadaniowe urządzenie umożliwia testowanie i  obserwację próbki zarówno od góry jak i z boku. Nie ma konieczności przerywania pomiaru próbki przy zmianie kierunku jej obserwacji lub przenoszenia do innego mikroskopu.

Moduł zginający znajduje zastosowanie w statycznych i dynamicznych obserwacjach zmian powierzchni pod wpływem przyłożonego obciążenia, obserwacjach wzrostu pęknięć, rozwarstwiania, itp.

Metale, ceramika, szkło, proszki lub warstwy ceramiczne, pokrycia galwaniczne, punkty spawane lub lutowane, minerały, drewno, materiały organiczne to materiały, które można badać za pomocą niniejszego modułu w większości dostępnych mikroskopów SEM. Moduł ten może również współpracować z mikroskopami świetlnymi, AFM oraz SAM (scanning acoustic microscope).

Specyfikacja:

  • Zakres obciążeń: 0-0.2 ÷ 0-200 N
  • Maksymalne wymiary próbki: 48 x 10 x 4 mm
  • Zakres prędkości deformacji: od 0.5 do 100 µm/s
  • Zakres zginania: od 0 do 5 mm na pojedyncze badanie
  • Podłączenie elektryczne: 220 lub 110 V AC
  • Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x długość): 40 x 40 x 180 mm

Bending Module 200N

×