Moduł Rotacja – Pochył

Moduł ten umożliwia rotację i pochył próbki w szerokim zakresie kątowym i z wysoką dokładnością. Funkcje te są bardzo użyteczne w obrazowaniu stereoskopowym oraz przy badaniach za pomocą dodatkowych detektorów (np. EBSD).

Urządzenie zapewnia pochył o kąt 90º w każdą ze stron, z kolei rotacja nie ma żadnych ograniczeń.

Moduły te są dostępne w wielu wersjach. Jednostki zmotoryzowane i sterujące są dostępne zarówno z jak i bez enkodera.

Rotation-Tilt-Module Version I

Rotation-Tilt-Module Version II

Rotation-Tilt-Module Version I cd

 

 

 

×