Detektor XSense WDS

Detektor XSense firmy Bruker cechuje najwyższa jakość wykonania i kompaktowy rozmiar. Główną jego częścią jest spektrometr dyspersji długości fali promieniowania X (detektor WDS). Detektor ten dostarcza użytkownikom szeroki wachlarz korzyści, do których zaliczamy m.in. zaawansowany system optyczny autokorekcji, licznik proporcjonalny z unikalnym przepływem gazu i sterowanym ciśnieniem, niepowodujący zniekształceń niemagnetyczny system  system optyki, w pełni zmotoryzowany system kinematyki oraz w pełni zintegrowane z EDS oprogramowanie.

Główne cechy detektora:

1. Łatwość ustawienia – krótki czas do wykonania pomiaru

Szereg funkcji automatyzacji sprawia, że detektor XSense jest prosty w obsłudze oraz zwalnia użytkownika z potrzeby wykonywania żmudnych i czasochłonnych kalibracji. Ponadto posiada on możliwość automatycznego wyboru odpowiedniego do danej aplikacji kryształu analizującego.

2. Wysoka rozdzielczość

Detektor wyposażony jest w sześć kryształów analizujących (dyfrakcję). Zakres pomiarowy detektora XSense obejmuje energie od 100 eV do 3,6 keV mające szczególne znaczenie w wysokorozdzielczych mikroanalizach rentgenowskich. Duża ilość kryształów, których zakres energetyczny częściowo pokrywa się gwarantuje uzyskanie optymalnych rezultatów dla każdej aplikacji.

3. Finalna czułość uzyskiwana dzięki zaawansowanej kinematyce i systemowi optycznemu

Zaawansowana kinematyka detektora XSense utrzymuje perfekcyjne pozycjonowanie kryształu dyfrakcyjnego względem wiązki w całym zakresie kąta Bragge’a, co skutkuje optymalnym wykonaniem procesu. Wyrafinowany system optyczny, zawierający również układ optyki pomiędzy kryształem i detektorem, poprawia rozdzielczość, stosunek sygnału do szumu oraz czułość układu do granic możliwości. Cały system optyki nie zawiera elementów magnetycznych, które mogłyby spowodować przesunięcie wiązki i zniekształcenia obrazu.

4. Optymalne warunki pomiaru w każdej sytuacji

Precyzyjne ustawienie układu optyki spektrometru w odniesieniu do obecnie badanego punktu próbki ma zasadnicze znaczenie w spektrometrii wiązki równoległej. Detektor XSense posiada w pełni zautomatyzowany w 3-osiach układ umożliwiający szybkie i dokładne pozycjonowanie układu optyki wiązki równoległej z rozdzielczością sub-mikrometrową. Algorytm korekcji układu umożliwia wykonanie ustawienia układu za pomocą wciśnięcia jednego przycisku.

5. Niezawodna akwizycja z kontrolowanego ciśnieniem licznika proporcjonalnego

Zastosowany w detektorze układ regulacji ciśnienia gazu i system zarządzania licznikiem aktywnie steruje ciśnieniem gazu wewnątrz licznika i automatycznie wykonuje ustawianie wysokich napięć i dyskryminatora. Pomimo znacznego ułatwienia pracy na urządzeniu i minimalizacji zużycia gazu zostaje zachowana stałość parametrów licznika w każdych warunkach środowiskowych efektywnie zwiększając powtarzalność i niezawodność systemu.

6. Dotykowy panel sterowania ułatwia ustawianie i sterowanie spektrometrem

Detektor XSense jest wyposażony jest w ekran sterowania z dotykowym panelem umożliwiający bezpośrednie zmiany statusu spektrometru.

7. Pełna integracja z detektorem EDS poprzez oprogramowanie ESPRIT

Umożliwia wykonanie analiz EDS i WDS w dokładnie tym samym punkcie próbki za pomocą intuicyjnego oprogramowania. Zmiana metody pomiarowej odbywa się po kliknięciu myszą.

XSense WDS

– Spektrometr WDS wiązki równoległej

– Zakres energii od 100 eV do 3,6 keV

– Sześć kryształów dyfrakcyjnych: 200 Ä, 80 Ä, 60 Ä, wielowarstwowy 30 Ä, TAP oraz PET

– Możliwość automatycznej korekcji

– Rozdzielczość energetyczna 4,6 eV dla SiKα

– Zintegrowany system zarządzania gazem

– Kompaktowa konstrukcja

– Wydajne oprogramowanie sterowania spektrometrem oraz do prowadzenia analiz jakościowych i ilościowych

– Pełna integracja z detektorem EDS i innymi metodami analitycznymi w mikroskopii elektronowej wspieranymi przez firmę Bruker

×