Detektor Quantax EDS do mikroskopii TEM/STEM

Detektor Quantax EDS wykracza poza obecne standardy wykonania i funkcjonalności spektrometrów energodyspersyjnych promieniowania X (EDS) stosowanych w transmisyjnej i skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W nowej generacji detektorów Quantax EDS, nazwanej XFlash® 6T, użytkownik ma możliwość zakupu detektora o powierzchni aktywnej od 30 do 60 mm2. Detektor zostaje dostarczany do użytkownika wraz z oprogramowaniem gwarantującym uzyskanie niezwykle szybko rzetelnych wyników analizy.

Podstawowe właściwości detektora Quantax EDS:

1. Szybkość uzyskiwania wyników

Nowa technologia ultra cienkich detektorów SDD o dużej powierzchni aktywnej i dużej wydajności przetwarzania impulsów pozwala na szybkie uzyskanie rzetelnych wyników analiz.

2.  Łatwość obsługi

Zmotoryzowany ruch detektora oraz przyjazna użytkownikowi konstrukcja detektora i oprogramowania sprawia, że obsługa nie wymaga od użytkownika dużego nakładu pracy. Niski poziom interferencji elektromagnetycznej i mechanicznej minimalizuje wpływ niepożądanych czynników na wykonanie analizy.

3. Dokładność wyników

Najwyższa rozdzielczość detektora zapewnia najlepszą jakość spektrum w precyzyjnych analizach.

4. Zwiększona wiarygodność wyników

Najbardziej kompleksowa na świecie baza danych atomowych gwarantuje najbardziej niezawodną identyfikację niskoenergetycznych pików spektrum.

5. Zwiększona dokładność

Najbardziej zaawansowane algorytmy identyfikacji i unikalne połączenie metod standardowych z nieszablonowymi dostarcza najdokładniejsze wyniki.

6. Zwiększona ilość informacji

Współpraca z komplementarnymi technikami takimi jak EELS.

EDS_TEM

×