Badanie obecności filmów olejowych na powierzchni

CleanoSpector
Wartość mierzona : czystość mierzona w referencyjnych jednostkach fluorescencji oraz w procencie czystości w odniesieniu do detalu referencyjnego o tym samym wsp. Fluorescencji.
Metoda pomiarowa : detekcja fluorescencji stymulowanej poprzez lampę UV.
Ilość rekordów w profilu: 8,000 pomiarów dla jednego profilu pomiarowego.

CleanoSpector
Ręczne urządzenie CleanoSpector pozwala na szybki i dokładny, bezkontaktowy pomiar obecności filmów olejowych na powierzchni metalowych detali. Inspekcja urządzenia oraz kalibracja odbywa się za pomocą dołączonych do zestawu wzorców. Intuicyjna obsługa pozwala na dokonanie wyrywkowego badania zanieczyszczeń za pomocą jednego przycisku.

Zasada działania
Zanieczyszczenia olejowe występujące w postaci filmów na powierzchniach detali wykazują fluorescencje podczas wystawienia ich na działanie promieni UV. SITA CleanoSpector wykorzystuje ten efekt aby wykryć poziom zanieczyszczeń lub obecność filmów olejowych na powierzchni detalu.

Aplikacje:

  • Inspekcja czystości metalowych detali po obróbce.
  • Monitorowanie czystości detali przed nakładaniem różnego rodzaju powłok np. galwanicznych, lakierniczych czy specjalnych.
  • Wyrywkowa inspekcja czystości detali pochodzących od zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia jakości obróbki na dalszych etapach procesu.
  • Badanie efektywności mycia komponentów.
  • Kontrola czystości przed procesem spawania laserowego.
  • Inspekcja czystości implantów medycznych.

Oprogramowanie
Oprogramowanie SITA ProcessLog pozwala na zarządzanie, zobrazowanie zapisanych danych jak i przetwarzanie ich w celu wygenerowania raportów. Praca z oprogramowaniem SITA ProcessLog odbywa się za pomocą komputera poprzez port USB umieszczony w urządzeniu.

Specyfikacja

IntensywnośćFluorescencji
Zakrespomiarowy 0 … 2000 RFU
Max. odchylenie Maks. 0.5% zakresupomiarowego
Rozdzielczość 1 miejsce po przecinku
Koncentacjazanieczyszczeń
W zależności od zakresu pomiarowego Zakres zdefniowany przez użytkownika
Optyka sensora
Wzbudzenie 365nm, maks. 150mW
Detekcja 460 nm
Średnica mierzonego punktu 1mm
Dystans pomiaru 4,7mm
Ocena czystości
Zakres pomiaru 0…100%
Rozdzielczość 0,1%
Interfejs, pamięć
Interfejs USB Wymiana danych oraz ładowanie
Monitor podświetlane LCD
Pamięć 8000 pomiarów w jednym profilu
Wymiary (dł. , szer. , wys.)
Urządzenie 129x82x48 mm
Głowica z sensorem 95x50x30 mm
Waga 530 g

 

×