Badanie koncentracji środków powierzchniowo czynnych w kąpielach technicznych – SITA

Dynotester + 1

Wartość mierzona : Napięcie powierzchniowe w zakresie  10mN/m – 100mN/m odpowiadające zawartości surfaktantu w kąpieli technicznej.
Metoda pomiarowa : Badanie zależności czasu życia bąbelka na szczycie kapilary do napięcia powierzchniowego.

Dynotester +

Dynotester+ jest przenośnym podręcznym systemem do badania napięcia powierzchniowego oraz zawartości surfaktantu w kąpielach technicznych. Dynotester + pozwala na ocenę jakości kąpieli oraz monitorowanie odpowiedniej ilości surfaktantu w celu utrzymania efektywności mycia.

Zasada działania

Ilość surfaktantu w kąpieli determinuje „czas życia bąbelka na szczycie kapilary. Wraz z zwiększeniem się zawartości surfaktantu w roztworze napięcie powierzchniowe maleje, czyli zmniejsza wzajemne przyciąganie się cząsteczek wody. Dzięki tej zależności możemy w prosty i szybki sposób zbadać zawartość surfaktantu w kąpieli.

Aplikacje

  • Badanie zawartości surfaktantu w kąpielach myjących.
  • Monitorowanie zawartości środków zwilżających podczas procesu galwanizacji.
  • Kontrola jakości lakierów, tuszy oraz farb gdzie napięcie powierzchniowe jest kluczowym parametrem końcowego produktu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie SITA ProcessLog pozwala na zarządzanie, zobrazowanie zapisanych danych jak i przetwarzanie ich w celu wygenerowania raportów. Praca z oprogramowaniem SITA ProcessLog odbywa się za pomocą komputera poprzez port USB umieszczony w urządzeniu.

Specyfikacja

IntensywnośćFluorescencji
Zakrespomiarowy 10…100 mN/m
Max. odchylenie Maks. 1% zakresupomiarowego
Rozdzielczość 0.1 mN/m
Długośćżyciapęcherza
Zakres pomiarowy 15…20,000ms
Zakres pomiarowy 5%
Temperatura próbki
Zakrespomiarowy 0…100°C
Rozdzielczość 0.1 K
Koncentracja
Zakres pomiaru Zdefiniowana przez użytkownika
Interfejs, pamięć
Interfejs USB Wymiana danych oraz ładowanie
Monitor podświetlane LCD
Pamięć 25 pomiarów w jednym z 25 profilów
Wymiary (dł. , szer. , wys.)
Urządzenie 168x75x35 mm
Waga 260 g

 

×