Analizator wielkości cząstek Vasco

Vasco jest urządzeniem służącym do pomiarów wielkości nano i mikrocząstek zdyspergowanych w cieczy. Wykorzystuje do tego celu metodę dynamicznego rozpraszania światła (DLS – Dynamic Light Scattering). Oparty na oryginalnej i opatentowanej optycznej konfiguracji celki pomiarowej analizator Vasco stanowi unikalne rozwiązanie w zakresie charakteryzacji dyspersji nawet o wysokiej koncentracji, czy nieprzezroczystych. Umożliwia to analizę próbek bez konieczności ich rozcieńczania. Dzięki zastosowaniu unikalnych algorytmów analizy danych Vasco umożliwia wyznaczanie charakterystyk rozkładów wielomodalnych bez wiedzy odnośnie liczby maksimów w rozkładzie rzeczywistym.

vasco

×