Analizator wielkości cząstek Vasco KIN


Analizator wielkości cząstek Vasco KIN

Analizator Vasco KIN jest najnowszym produktem firmy Cordouan służącym do pomiaru nano i mikrocząstek w zakresie od 0.5nm do 10µm. Pomiar odbywa się za pomocą głowicy do badań „in situ” co umożliwia pomiar cząstek w roztworze, z dowolnego przezroczystego naczynia, reaktora bądź innego przezroczystego elementu układu. Pomiar odbywa się przy zastosowaniu metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS – Dynamic Light Scattering). Dzięki zastosowaniu detektora w postaci fotodiody lawinowej otrzymane wyniki są dokładniejsze i pozbawione szumów. Zaawansowane modele matematyczne w tym algorytm SBL (Sparse Bayesian Learning) pozwala na otrzymanie jeszcze bardziej wiarygodnych wyników rozkładów wielkości.

  • Dedykowane intuicyjne oprogramowanie NanoKin
  • Zakres badanych cząstek: od 0.5nm do 10µm
  • Czas pomiaru: od 200 ms (pomiar w czasie rzeczywistym) do wartości wprowadzonej przez badacza
  • Zakres koncentracji roztworu: od 10­-5% do 10% objętości
  • Objętość próbki : zależna od potrzeb badacza (pomiar bezkontaktowy)
  • Detektor: fotodioda lawinowa
  • Rodzaje rozpuszczalników: woda oraz rozpuszczalniki organiczne
  • Możliwość badania rozkładu wielkości za pomocą algorytmów Pade-Laplace, SBL oraz algorytm kumulatywny.

×