Analizator potencjału Zeta Wallis


Analizator potencjału Zeta Wallis

Analizator Wallis jest urządzeniem wyspecjalizowanym do wyznaczania potencjału zeta w roztworach nano i mikrocząstek w zakresie od -500mV do 500mV. Jego działanie oparte jest o udoskonaloną metodę laserowego efektu Dopplera podczas elektroforezy (LDE – Laser Doppler Electrophoresis). Dzięki temu Wallis oferuje większą rozdzielczość pomiaru niż urządzenia wykorzystujące tradycyjną metodę LDE. Ponadto specjalna konstrukcja celki pomiarowej umożliwia szybkie i łatwe przygotowanie próbki i zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza. Celki są kompatybilne z przyjętym standardem i dostępne w wersji szklanej, polistyrenowej i kwarcowej. Specjalne elektrody z węgla szklistego o długim czasie życia i odporne na utlenianie mogą być w prosty sposób umyte w myjce ultradźwiękowej. Konstrukcja celki uniemożliwia pojawienie się efektu elektroosmozy – nie jest wymagana korekcja software’owa w trakcie pomiaru sygnału.

  • Zakres badanego potencjału Zeta : od -500mV do 500mV
  • Zakres badanej mobilności cząstek: od 10¬-10 do 10-7 m2/V.s
  • Rozmiar cząstek dla których możliwy jest pomiar potencjału: od 1nm do 100µm
  • Objętość próbki : 750µL
  • Detektor: fotodioda lawinowa
  • Temperatura próbki: od +10°C do +70°C
  • Rodzaje rozpuszczalników: woda oraz rozpuszczalniki organiczne (pH 1-14)
  • Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą szybkiej transformaty Fouriera
  • Zakres koncentracji roztworu: od 10¬-5% do 10% objętości

×