Analizator „in-situ” cząstek Vasco Flex

Vasco Flex jest odmianą analizatora Vasco – urządzeniem służącym do pomiarów wielkości nano i mikrocząstek zdyspergowanych w cieczy. Charakteryzuje się również wykorzystaniem metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz wszystkich zaawansowanych i unikalnych cech analizatora Vasco (sprzętowych i softwarowych).
Dzięki połączeniu światłowodowemu Vasco Flex umożliwia współpracę z czterema rodzajami głowic pomiarowych:
– głowica do badań in situ: umożliwia analizę cząstek w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu w reaktorze lub też analizę cieczy w szklanych naczyniach bez pobierania próbki na zewnątrz;
– głowica DTC (Dual Thickness Controller): jest to głowica stosowana w analizatorze Vasco;
– głowica do analiz temperaturowych;
– głowica do analiz próbek w dowolnej geometrii eksperymentu użytkowników.

vasco_flex

×