Analizator „in-situ” cząstek Vasco Flex


Analizator “in situ” cząstek Vasco Flex

Vasco Flex jest odmianą analizatora Vasco – urządzeniem służącym do pomiarów wielkości nano i mikrocząstek zdyspergowanych w cieczy. Charakteryzuje się również wykorzystaniem metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS) oraz wszystkich zaawansowanych i unikalnych cech analizatora Vasco (sprzętowych i softwarowych).

Dzięki połączeniu światłowodowemu Vasco Flex umożliwia współpracę z czterema rodzajami głowic pomiarowych:
– głowica do badań in situ: umożliwia analizę cząstek w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu w reaktorze lub też analizę cieczy w szklanych naczyniach bez pobierania próbki na zewnątrz;
– głowica DTC (Dual Thickness Controller): jest to głowica stosowana w analizatorze Vasco;
– głowica do analiz temperaturowych;
– głowica do analiz próbek w dowolnej geometrii eksperymentu użytkowników.

 •  Specyfikacja jednostki centralnej:
 •  Stabilny bezszumowy laser 65mW 658 nm
 • Detektor: fotodioda lawinowa
 • Dedykowane intuicyjne oprogramowanie NanoQ
 • Czas pomiaru: do 5 minut
 • Wysokorozdzielczy korelator

Głowica DTC posiada komorę do której wprowadzany jest badany roztwór. Głowica umożliwia badanie wielkości cząstek w skoncentrowanych oraz nieprzezroczystych roztworach.

Specyfikacja głowicy DTC:

 • Zakres temperatury badania : 15°C -90°C
 • Minimalna objętość próbki: <50µL
 • Roztwory wodne, organiczne i nieorganiczne
 • Kąt ustawienia lasera względem próbki: 135°
 • Zakres badanej wielkości cząstek : 0.5nm-10µm
 • Zakres koncentracji roztworu: od 10¬-4% do 40% objętości
 • Możliwość monitorowania temperatury: tak

Głowica do badań „in situ” umożliwia bezkontaktowe badanie wielkości cząstek w roztworach wprost z przezroczystych naczyń, reaktorów bądź pojemników laboratoryjnych.

Specyfikacja głowicy do badań „in situ”:

 • Minimalna objętość próbki: <50µL
 • Każdy roztwór
 • Kąt ustawienia lasera względem próbki: 170°
 • Zakres badanej wielkości cząstek : 0.5nm-10µm
 • Zakres koncentracji roztworu: od 10¬-5% do 10% objętości
 • Możliwość monitorowania temperatury: tak

Głowica do analiz temperaturowych umożliwia badanie roztworów, w których rozkład wielkości cząstek różni się w zależności od temperatury roztworu.

Specyfikacja głowicy do analiz temperaturowych:

 • Zakres temperatury badania : 5°C – 80°C
 • Minimalna objętość próbki: <50µL
 • Każdy roztwór
 • Kąt ustawienia lasera względem próbki: 170°
 • Zakres badanej wielkości cząstek : 0.5nm-10µm
 • Zakres koncentracji roztworu: od 10¬-5% do 10% objętości
 • Możliwość monitorowania temperatury: tak

Głowica do badań w niestandardowej konfiguracji geometrycznej pozwala na pomiar wielkości cząstek w specyficznych i dowolnie dobranych przez badacza warunkach.

Głowica do badań niestandardowych.

Specyfikacja:

 • Minimalna objętość próbki: <50µL
 • Każdy roztwór
 • Kąt ustawienia lasera względem próbki: W zależności do potrzeb badacza
 • Zakres badanej wielkości cząstek : 5nm-10µm
 • Zakres koncentracji roztworu: od 10­-5% do 10% objętości
 • Możliwość monitorowania temperatury: tak

×