Pierwszy na świecie mobilny mikroskop SEM

Firma Phenom-World wspólnie z RPS Group Plc uruchomili pierwszy na świecie mobilny mikroskop SEM (scanning electron microscope). Stworzone całkowicie nowe środowisko pracy mikroskopu pozwoliło spełnić surowe wymogi dotyczące analizy i kontroli azbestu. Mobilny mikroskop Phenom wykorzystywany jest przez RPS w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko skażenia azbestem w celu  zbadania azbestu w powietrzu, azbestu na taśmie klejącej oraz włókien azbestowych.

Innowacyjne rozwiązanie mobilnego mikroskopu SEM zostało nominowane do TechAward World of Laboratory na wystawie World of Technology and Science (WOTS).

mobile_Phenom

×