Nowe oprogramowanie – Phenom PoroMetric

PoroMetric to najnowsze oprogramowanie aplikacyjne do mikroskopu Phenom, umożliwiające uzyskanie szczegółowych informacji o porowatości badanego preparatu, rozkładzie porów, ich rozmiarach oraz innych cechach charakterystycznych. Wyniki pomiarów prezentowane są w postaci histogramów jak też i  obrazów, które mogą być eksportowane w wybranym przez użytkownika formacie.

PoroMetric

PoroMetric_2

×